Vi er ikke populære

Særtransporter og følgebiler er ikke populære i trafikken. Hvor tit hører vi ikke: ‘Kan I ikke køre med det der skrammel om natten?’. Det gør vi nu også i høj grad. Men vi må altså gerne køre om dagen med meget af det, så længe vi tager hensyn til spærretiderne, som er tidspunkter, hvor vi ikke må køre i de større byer. Det hænder også, at vi er nødt til at køre om dagen, fordi godsets art gør det for vanskeligt at køre med om natten.

Jeg vil gerne gøre mit til at få almenheden til at forstå, at vi (følgebilerne) ikke er der for at genere de andre trafikanter. Tværtimod! Det leder mig til følgende prioritering:

  1. Min sikkerhed på vejen er vigtigst for mig, omend det kan lyde egoistisk.
  2. Andre trafikanters sikkerhed har næsthøjeste prioritet. Så vær gode at følge vores anvisninger; vi gør det i høj grad af hensyn til jeres sikkerhed.
  3. Transportens sikkerhed. Chaufføren i den store bil kan godt selv sørge for sin egen sikkerhed, men vi gør, hvad vi kan også.
  4. Transportens kvalitet. Når alles sikkerhed er sikret, er næste prioritet at få transporten frem uden skader på vores gods og uden skader på andres ejendom, herunder biler, huse, vejskilte, lyssignaler etc.
  5. Transportens hurtige afvikling. Jo hurtigere vi når frem, desto billigere for kunden og desto mindre er vi i vejen for alle andre.

Lad os passe på hinanden i trafikken.