Brug af følgebil

Jeg bliver tit spurgt, hvor stor en særtransport skal være, før der skal en følgebil med. Det fremgår af kapitel 5 i særtransportbekendtgørelsen, at der skal følgebil på, hvis dimensionerne på særtransporten overstiger 30 meter i længden eller 3,65 i bredden, dog 4,00 meter i bredden ved kørsel på motorvej. Det betyder blandt andet, at en transport på f.eks. 3,8 meters bredde kan køre på motorvej uden følgebil, men så snart den forlader motorvejen, skal den have en følgebil med.

Det fremgår desuden af bekendtgørelsen, at der skal anvendes følgebil, hvis en transport må køre 45 km/t eller mindre på motorvej.

Yderligere kan der stilles krav til to følgebiler. På vej uden midterrabat, hvor der skal køre en følgebil foran transporten, kan der f.eks. være krav om yderligere en følgebil bag ved transporten, hvis chaufføren på transporten ikke har tilstrækkeligt udsyn bagud eller hvis godset rager mere end 2 meter til en eller begge sider målt fra midten af blokvogn eller trailer.

Den fulde bekendtgørelse kan læses f.eks. her.